ⓘ א גריס מיין שוועסטער איז א ביכל געשריבן דורך צ. פאללאק, און איבערגעזעצט אויף אידיש דורך נפתלי צירלזאהן, און רעדאקטירט דורך י. קליגהויפט. דאס בןך איז ארויסגעגעבן ..

                                     

ⓘ א גריס מיין שוועסטער

א גריס מיין שוועסטער איז א ביכל געשריבן דורך צ. פאללאק, און איבערגעזעצט אויף אידיש דורך נפתלי צירלזאהן, און רעדאקטירט דורך י. קליגהויפט.

דאס בןך איז ארויסגעגעבן דורך הוצאת פלדהיים פון א"י.

עס האט הסכמות פון הרב מאיר סירוטה און יחזקאל אלימלך לינדערער.

דאס ביכל לייגט אראפ אויף אן אינטרעסאנטן אופן וויאזוי א מאמע פון בראזיל, וואס איז געווארן פריי נאך די מלחמה, קערט זיך צוריק צו איר איינציגסטע טאכטער וואס איז פרום געווארן און געפארן וואוינען קיין ירושלים, און ךורכדעם טרעפט זי איר שוועסטער צווילינג וואס זי האט פארלוירן ביי די מלחמה.