ⓘ עמנואל קירשנער איז געווען חזן אין מינכן, בייערן, דייטשלאנד. קירשנער איז געבוירן אין ראקיטניץ, אויבער־שלעזיע אין א משפחה פון בעקערס. אין תרלד איז ער אריין אין דע ..

                                     

ⓘ עמנואל קירשנער

עמנואל קירשנער איז געווען חזן אין מינכן, בייערן, דייטשלאנד.

קירשנער איז געבוירן אין ראקיטניץ, אויבער־שלעזיע אין א משפחה פון בעקערס. אין תרל"ד איז ער אריין אין דעם סעמינאר אין בערלין, וואו ער האט שטודירט צוויי און א האלב יאר. ער האט חתונה געהאט אין תרמ"ד.

אין תרל"ט האט מען אים אויפגענומען אלס חזן שני אין דער אראניערבורגערגאס שול. שפעטער איז ער געווארן חזן אין דער הויפט שול אין מינכן.

זיין טויט איז געווען ספעציעל טראגיש, ווען מען האט פארטריבן די אידן פון זייער ביהכ"נ צוליב וואס אין שכנות איז געווען א באגרעבעניג פון די נאציס, און אינמיטן זינגען זיין לעצטן געזאנג האט ער פון גרויס צער און פארדרוס באקומען א הארץ אטאקע רח"ל און איז נפטר געווארן אויפן פלאץ.