ⓘ סצענאר שרייבער. א סצענאַר־שרייבער איז דער וואס שרייבט סצענעס פאר פילמען אדער פאר טעלעוויזיע פראגראמען. דאס איז א באזונדערער חוש, וואס ניצט אסאך פונעם שרייבערס ח ..

                                     

ⓘ סצענאר שרייבער

א סצענאַר־שרייבער איז דער וואס שרייבט סצענעס פאר פילמען אדער פאר טעלעוויזיע פראגראמען.

דאס איז א באזונדערער חוש, וואס ניצט אסאך פונעם שרייבערס חוש אויף מחשבה און פאנטאזיע, אויסצוטראכטן אלע דעטאלן וויאזוי עס דארף אויסצוקוקן עווענטועל, דאס פארקומענדע פילם אויסשטעל, צו פארשטעלונג.

אן א געלונגענן סצענאר־שרייבער, איז קיין פילם אדער קיין שום פראגראם נישט פארהאנען, דאס איז די נשמה און שדרה ביין פונעם פראגראם, אז סאיז גוט געשריבן, איז דאס גאנצע שפיל א געוואלדיגע סוקסעס.

די וועג וויאזוי משרייבט א סקריפט, איז פארהאנען עטליכע סארטן:

איבערשרייבן פון א געשריבענעם בוך ערציילונג.

איבערארבייטן היסטאריע אין פארעם פון א פילם, אדער בינע פארשטעלונג.

באשאפן א גאנץ פרישע געשיכטע, וואס דאס ניצט א געוואלדיגע קראפט פון חוש און פאנטאזיע צוגלייך.

היינטיגע סצענאר שרייבער:

 • מנשה לוסטיג

אמאליגע סצענאר שרייבער:

 • ש. אנ-סקי
 • דוד בערגעלסאן
 • משה בראדערזאן
 • לודוביק ברוקשטיין
 • שמואל ניסן גאדינער
 • מ. דניאל
 • אברהם בער גוטליבער
 • פרץ הירשביין
 • פאליק האלפרין
 • מיכאל ווייכערט
 • אלף כץ
 • ה. לייוויק
 • זישע לאנדא
 • הערש דוד נאָמבערג
 • לייב מלאך
 • דוד פינסקי
 • אהרן צייטלין
 • אליעזר שינדלער
 • אברהם רייזען
 • אביגדור שפריצער
 • אלטער קאציזנע
 • אקירא קוראסאווא
 • משה קולבאק
 • יעקב שטיינבערג
 • שמ"ר