ⓘ פאטאגראף. א פֿאטאגראַף איז איינער וואס איז אויסגעצייכנט מיטן קענען גוט כאפן בילדער. היינטיגע צייטן, וואס עס איז דא אזויפיל קאמערעס, און יעדע קליין קינד, ווי נאר ..

                                     

ⓘ פאטאגראף

א פֿאטאגראַף איז איינער וואס איז אויסגעצייכנט מיטן קענען גוט כאפן בילדער.

היינטיגע צייטן, וואס עס איז דא אזויפיל קאמערעס, און יעדע קליין קינד, ווי נאר ער קען האלטן א לעפל אין האנט, האלט ער שוין א קעמערע אין האנט, איז דאס געווארן א מעגליכע זאך פאר יעדן, דאך איז דער פאך נישט אוועקגעפאלן פון די עקספערטן, און ווער סקען כאפן א בילד, ווי א שיסער וואס שיסט אויפן בעסטן פונקט, ווערט גערעכענט ווי א פאטאגראף מיט עקספערט!

א ליסטע פון חרדישע פאטאגראפן איבער דער וועלט:

  • דודי ברוין
  • יוסי רובינשטיין
  • שמואל סמוס
  • שוקי לערער
  • דוב גפן
  • הערשל פרידמאן