ⓘ היסטאריע פון קונסט. די היסטאריע פון קונסט באדייט די היסטאריע פון די וויזועלע קונסטן, וואס זענען מאלעריי, סקולפטור און ארכיטעקטור. זי ווערט פאררעכנט איינע פון די ..

                                     

ⓘ היסטאריע פון קונסט

די היסטאריע פון קונסט באדייט די היסטאריע פון די וויזועלע קונסטן, וואס זענען מאלעריי, סקולפטור און ארכיטעקטור. זי ווערט פאררעכנט איינע פון די הומאניסטיק.

די היסטאריע פון קונסט פרובירט מאכן אן איבערבליק אויף קונסט דורכאויס דער היסטאריע פון דער וועלט, בכדי צו קלאסיפיצירן קולטורן און עפאכעס. די וואס אינטערעסירן זיך אין היסטאריע פון קונסט זענען קונסט היסטאריקער, קוראטארן פון מוזייען און פריוואטע זאמלערס.

דער עיקר שטודיע אינעם שטח פון היסטאריע פון קונסט געהערט צו אייראפעישן קונסט.

די היסטאריע פון קונסט האט זיך שטארק אנטוויקלט אין דעם רענעסאנס.

                                     
  • די קונסט ווערט גערופן דער וויסנשאפליכער מעטאד. די היסטאריע פון וויסנשאפט ניצט די מעטאדן פון אלגעמיינער היסטאריע וויסנשאפט האט זיך אנטוויקלט פון פראקטישע
  • קונסט איז א טײל פ ון א ן אייגענעם אױסדרוק. קונסט שליסט איין די וויזועלע קונסטן, ווי צייכענען, מאלעריי, סקולפטור און פאטאגראפיע, און אויך די פארשטעלונג
  • היסטאריע געאלאגיע און מיליטערישע זאמלונגען. די קונסט גאלעריע איז אפן זייט 1882. די מוזיי גייט צוריק צו דער פארמירונג, דעם 10טן פעברואר 1836, פון דער
  • בראדלי, סארטרע, מארקס און סיי זיינע קעגנער קירקעגארד, שאפענהויער, ניצשע ער האט געשריבן וועגן היסטאריע פאליטיק, רעליגיע, קונסט לאגיק און מעטאפיזיק.
  • ווארום ס איז מער אפט אין באנוץ. דאס מלחמה - קונסט וואס די נינדזשא ס האבן גענוצט איז געהייסן נינדזשוצו, א קאמבינאציע פון שינא בי - נא - דזשוצו און שינא בי - דזשוצו
  • מאלעריי איז די קונסט פון אראפמאלן פארב אדער פיגמענט אויף אן אייבערפלאך, צו שאפן א בילד פון א פנים אדער זאך. די אייבערפלאך קען זיין א וואנט, פאפיר, האלץ
  • פאראייניקטע שטאטן פון אמעריקע, לעבן באסטאן. אין קעמברידזש געפינען זיך הארווארד אוניווערסיטעט און מאסאטשוסעטס אינסטיטוט פון טעכנאלאגיע. הארווארד קונסט מוזיי הארווארד
  • דיא לעקטיק פון גריכיש: διαλεκτική - דער קונסט פון געשפרעך, דיסקוסיע אדער וויכוח איז א באגריף אין מערבדיקער פילאסאפיע וואס דינט צו שילדערן פארשידענע מעטאדן
  • פילאסאפיע, ליטעראטור, היסטאריע קולטור, שפראכן, מוזיק, קונסט און די וויזועלע און פארשטעלונג קונסטן. דער נאמען גייסט וויסנשאפט קומט פון דייטשיש Geisteswissenschaft