ⓘ פארט אויטאריטי צענטראלער באס טערמינאל. דער פארט אויטאריטעט בוס טערמינאל איז א ריזיגער קאמפלעקס פון געביידעס און וועגן אין מאנהעטן, ניו יארק, וואו עס ווערט צוזאמ ..

                                     

ⓘ פארט אויטאריטי צענטראלער באס טערמינאל

דער פארט אויטאריטעט בוס טערמינאל איז א ריזיגער קאמפלעקס פון געביידעס און וועגן אין מאנהעטן, ניו יארק, וואו עס ווערט צוזאמאנגעשמאלצן אלע סארטן בוס רייזעס וואס פארן אין גאנץ אמעריקע, אזוי אז דארטן קען מען פון איבעראל אנקומען און צו איבעראל אנקומען.

ער געפינט זיך אין מאנהעטן ראג ניינטער עוועניו און 42סטער גאס, איין בלאק מערב פון טיימס סקווער.

דער טערמינאל איז די גרעסטע בוסן וואקזאל אין די פאראייניקטע שטאטן פון אמעריקע.