ⓘ פארלוירן דעם זיכרון איז א חרדישע פילם געשפילט אויף אן ארץ־ישראלדיגער אידיש. איינער פון די הויפט אקטיארן אין דעם מאווי יאסעלע שפילט אויך אויף א געשעפט אלס מלמד. ..

                                     

ⓘ פארלוירן דעם זיכרון

פארלוירן דעם זיכרון איז א חרדישע פילם געשפילט אויף אן ארץ־ישראלדיגער אידיש.

איינער פון די הויפט אקטיארן אין דעם מאווי יאסעלע שפילט אויך אויף א געשעפט אלס מלמד.

די מעשה גייט אז א בחור יאסעלע האט זיך צוקריגט מיט זיין טאטן, און שפעטער האט זיין טאטע אים אראפגעקלאפט דורך אן עקסידענט און ער האט פארלוירן זיין זיכרון, ניטאמאל האט ער געדענקט ווי אזוי ער הייסט, און ער האט זיך גערופן מאטי.

שפעטער ווען ער איז געגאנגען זוכן ארבעט, איז ער אנגעקומען צו זיין טאטנס פאבריק און ער האט אים דערקענט און זיי האבן זיך צוריק פאראייניגט.