ⓘ געאמעטריע ..

פיטאגאראס פרינציפ

דער פיטאַגאָראַס פּרינציפּ איז א געאמעטרישער כלל וועלכער איז געווארן באקאנט געמאכט דורך דעם גריכישן פילאסאף און מאטעמאטיקער פיטאגאראס. דער כלל לערנט אז ביי יעדן רעכטווינקל דריי-עק, וועט די שטח פון א פערפעקטן קעסטל אויפן היפאטענוז דער שיפער חלק אנטקעגן דעם רעכטווינקל זיין גלייך ווי די סומע פון ביידע קעסטלעך פון די אנדערע צוויי זייטן. אין א מאטעמאטישער פארמל, אויב איז c דער לענג פון דעם היפאטענוז, און a און b זענען די לענג פון די אנדערע צווי זייטן, שרייבט מען דאס אזוי: a 2 + b 2 = c 2. {\displaystyle a^{2}+b^{2}=c^{2}.\,} דער אויפטו איז אז אויב מען ווייסט די לענג פון צוויי זייטן פון א דריי-ע ...

פילעק

אין געאמעטריע, איז א פֿילעק א פלאכער פארעם ארומגענומען מיט גראדע ריפן. דער צוזאמענטרעפֿפונקט פון צוויי ריפן הייסט א שפיץ. א פילעק מיט n ריפן רופט מען אן n -עק. ווען אלע ריפן זענען גלייך הייס דער פילעק רעגלמעסיק.

פינפעק

א פינפעק איז א פילעק מיט פינף ריפן. אין אן איינפאכן פינפעק באטרעפן די פינף אינעווייניגע ווינקלען פון א פינפעק 540º. די פלאך מאס פון א רעגלמעסיקן קאנוועקסן פינפעק מיט ריפ לענג t ווערט גערעכנט: A = t 2 25 + 10 5 4 = 5 t 2 ⋅ tan ⁡ 54 ∘ 4 ≈ 1.720477401 t 2. {\displaystyle A={\frac {t^{2}{\sqrt {25+10{\sqrt {5}}}}}{4}}={\frac {5t^{2}\cdot \tan54^{\circ }}{4}}\ \approx 1.720477401t^{2}.}

קאארדינאטן סיסטעם

אין געאמעטריע איז א קאארדינאַטן סיסטעם א סיסטעם וואס באניצט איין אדער מער נומערן, וואס מען רופט קאארדינאטן, צו באשטימען איינציק די פלאצירונג פון א פונקט אדער אן אנדער געאמעטרישן עלעמענט. דער סדר פון די קאארדינאטן איז דייטיק - טיילמאל אידענטיפירט מען א קאארדינאט מיט זיין פאזיציע אין דעם סדר און טיילמאל מיט א בוכשטאב, ווי למשל דער x -קאארדינאט. אין עלעמענטארן מאטעמאטיק זענען די קאארדינאטן רעאלע צאלן, אבער אין מער פארגעשריטענע אנווענדונגען קענען די קאארדינאטן זיין אדער קאמפלעקסע צאלן אדער די עלעמענטן פון א מער אבסטראקטער סיסטעם ווי א קאמוטאטיווער רינג. מיטן ניץ פון א קאארדינאטן סיסטעם קען מען ...

קוואדראט

קוואַדראַט איז אַ פירעקיקע פילעק פֿאָרעם פֿון 4 גלייכע ריפן מיט דער זעלבער לענג און גלייכע ווינקלען. די קוואַדראַטישע דיאַגאָנאַלן האָבן די זעלבע לענג און זענען פערפענדיקולאר מיט אנאנד. יעדער דיאַגאָנאַל איז גרעסער פון א ריפ מיט א פאקטאר 2 {\displaystyle {\sqrt {2}}}, דער קוואדראט ווארצל פון 2.

ראדיוס

אין געאמעטריע, איז דער ראַדיוס דער ליניע סעגמענט פונעם צענטער פון א קרייז מיט זיין ארומקרייז, אדער דער צענטער פון א קיילעך און זיין אייבערפלאך, און אויך די לענג פון דעם סעגמענט. די לענג פונעם ראדיוס איז העלפט פון דער לענג פונעם דיאמעטער. אין געאמעטריע טוט מען דעפינירן א קרייז ווי אויך א קיילעך ווי דער געאמעטרישער ארט פון אלע פונקטן אין א פֿלאך אדער א רוים וואס זייער דיסטאנץ פון ע געוויסן פונקט {דער צענטר) איז גלייך צום ראדיוס. מקען פאראלגעמיינערן די דעפיניציע צו העכערע דימענסיעס. דער ראדיוס r {\displaystyle \ r} און דער ארומקרייז P {\displaystyle \ P} פון א קרייז זענען פארבונגן דורכן פֿארמ ...

שטח

צי מיינט איר א שטיקל באדן? שטח איז א מאס פון א פלאכער שטח א פלוין. רוב מאל מעסט מען א שטח לויט קוואדראט מעטערס. מען קען אויך מעסטן דעם שטח פון א פלאכטע; למשל, קען מען מעסטן דעם אייבערפלאך־שטח פון א דריי־דימענסיאנעלן פיגור. אין געאמעטריע איז פאראן פארמולעס כדי אויסצורעכנען שטחים. דער שטח פון א דרייעק איז גלייך צו העלפט דעם פראדוקט פון דער באזע פונעם דרייעק מיט דער הייך: A = 1 2 a ⋅ h {\displaystyle \ A={\frac {1}{2}}a\cdot h} דער שטח פון א גראדעק איז גלייך צום פראדוקט פון די לענג פון צוויי שכנותדיקע זייטן די לענג און די ברייט: A = a ⋅ b {\displaystyle \ A=a\cdot b} דער שטח פון א טראפעז איז ...

שטריך

דער ארטיקל דיסקוטירט ליניע אין געאמעטריע. טאמער זוכט איר די מענטשלעכע אייגנקייט, זעט אייגנשאפט. א שטריך איז א דינע ליניע, וואס אין געאמעטריע חשבון נעמט דאס נישט אויף קיין פלאץ, עס איז נאר אין מחשבה. ווי צום ביישפיל, ווען מען וויל אנצייכענען די פינקטלעכע העלפט פון א געוויסע זאך, און מען זאגט אז דא ביי דער ליניע איז האלב, מיינט דאס נישט א ליניע באמת, ווייל דאס קען מען דאך אויך צוטיילען אין העלפט א.א.וו., נאר ביי די פינקטלעכע האלב פונעם זאך, דארט איז דער שטריך פון העלפט, ווי למשל אויב וועט מען דארט צושניידען אויף האלב וועט דאס זיין פונקטליך האלב, אבער דאס פארנעמט נישט קיין מקום במציאות.