ⓘ צווישן די וועלדער אין די אלפן בערג איז א ביכל וואס באשרייבט ווי אזוי די בלוישטיין פאמיליע האט איבערגעלעבט די קריג דורכן זיך באהאלטן צווישן די פארטיזאנער אין די ..

                                     

ⓘ צווישן די וועלדער אין די אלפן בערג

צווישן די וועלדער אין די אלפן בערג איז א ביכל וואס באשרייבט ווי אזוי די בלוישטיין פאמיליע האט איבערגעלעבט די קריג דורכן זיך באהאלטן צווישן די פארטיזאנער אין די וועלדער, און ווי זיי האבן דערנאך זיך געשווערצט קיין שווייץ און צום סוף געטראפן כמעט אלע פארלוירענע פאמיליע-מיטגלידער.

דאס ביכל איז ארויסגעגעבן געווארן דורך ח. פ. ראכמאן פון ברוקלין אין יאר התשס"ג, און איז א פראיעקט פון "המעתיק פרינטינג".

דאס ביכל אנטהאלט א ס"ה פון פופצן קאפיטלעך און באשטייט פון דריי-הונדערט-פיר-און-פופציג זייטן.

                                     
  • קלימאט - איבערגאנג. אויף גרונד פון דער לאקאציע פון אויבער עסטרייך אין דעם נארדליכן עק פון די אלפן בערג דאס וועטער איז באדייטליך באיינפלוסט פונעם אטלאנטישען אקעאן