ⓘ אפיצירן אין געפענגעניש איז א יודיש בוך וואס באשרייבט די איבערלעבעניש פון איבער טויזנט אליאירטע סאלדאטן וועלכע זענען געווען געפאנגען ביי די איטאליענער אין די צוו ..

                                     

ⓘ אפיצירן אין געפענגעניש

אפיצירן אין געפענגעניש איז א יודיש בוך וואס באשרייבט די איבערלעבעניש פון איבער טויזנט אליאירטע סאלדאטן וועלכע זענען געווען געפאנגען ביי די איטאליענער אין די צווייטע וועלט קריג.

די געשיכטע שילדערט ווי אזוי איין הויעכראנגיגער אמעריקאנער קאלאנעל דזשאסעף וואן רייען האט באוויזן צו האלטן קאנטראל אז עס זאל הערשן ארדענונג אין לאגער און למעשה זיי באוויזן צו ראטעווען פון די דייטשן דורך אריבערשמוגלען די גאנצע באן אין דער שווייץ.

עס איז ארויסגעגעבן געווארן דורך דאס אידישע שריפט אין יאר התשס"ג.

עס אנטהאלט אריבער דריי הונדערט זייטן און צוואנציג קאפיטלעך.

                                     
  • האט געדינט אין דער רוסישער ארמיי, געפאלן אין געפענגעניש צו די יאפאנער ביים רוסיש יאפאנישן קריג אין 1908, נאכן ארויסקומען פון געפענגעניש איז ער ארומגעפארן