ⓘ יצחק וויינגארטן. אכט און צוואנציג יאר איז ער געווען אנגעשטעלט אין דער ישיבה חיי עולם אין ירושלים, דערנאך איז ער געווארן רמ פון ישיבת באר מנחם אין ירושלים. אין א ..

                                     

ⓘ יצחק וויינגארטן

אכט און צוואנציג יאר איז ער געווען אנגעשטעלט אין דער ישיבה חיי עולם אין ירושלים, דערנאך איז ער געווארן ר"מ פון ישיבת "באר מנחם" אין ירושלים.

אין אב תשכ"ט האט ער ארויסגעגעבן זיין ספר אורח ישרים, וועלכע איז פול מיט דברי מוסר וחסידות פאר אינג און אלט.

ער האט דערויף באקומען א ווארעמע הסכמה פונעם דעמאלטדיגן ירושלימער בי"ד: ר דוד יונגרייז, רבי משה אריה פריינד און ר ישראל משה דושינסקיא.

אין יאר תשל"ה האט ער ארויסגעגעבן דעם ספר דברי יצחק, וועלכע באשטייט פון צוויי טיילן. די ערשטע חלק אנטהאלט צוועלף קאפיטלען מיט עצה ותושיה פאר יונגע בחורים זיך צו האלטן אויפן יודישן וועג, און די צווייטע רופט ער נר מצוה וואס דאס איז פירושים און ביאורים אויפן יו"ט חנוכה.

דער ספר אנטהאלט פיר הונדערט און פיר און צוואנציג זייטן.

אין יאר תשל"ז האט ארויסגעגעבן זיין ספר אוצר המידות און ער רופט דאס אויך בית יהודה לע"נ זיין פאטער.

ער האט דערויף א הסכמה פונעם ירושלימער בי"ד און א מכתב ברכה פון ר יוסף אשכנזי בשם סאטמארער רבי.

ביים אנהייב האט ער זיין סדר היחוס ביזן ר"ר אלימלך. דער ספר באשטייט פון דריי הונדערט און פיר און אכציג זייטן.

אויך האט ער ארויסגעגעבן א קונטרס פון אכציג זייטן מיטן נאמען זכרון מנחם וואו ער איז מלקט פיר הונדערט ענינים איבער ברכת התורה און שקידת התורה.