ⓘ 8טן אויגוסט. 1938 - אנהייב פון אויפשטעלן דעם מאוטהאוזן קאצעט 2008 - געעפנט די ביידזשינג אלימפיאדע 1900 - דויד הילבערט שטעלט פאר זיינע 23 פראבלעמען ביים אינטערנא ..

                                     

ⓘ 8טן אויגוסט

  • 1938 - אנהייב פון אויפשטעלן דעם מאוטהאוזן קאצעט
  • 2008 - געעפנט די ביידזשינג אלימפיאדע
  • 1900 - דויד הילבערט שטעלט פאר זיינע 23 פראבלעמען ביים אינטערנאציאנאלן מאטעמאטיק קאנגרעס
  • 1967 - געגרינגעט דער פארבאנד פון דרום-מזרח אזיאטישע פעלקער
  • 1949 - בהוטאן ווערט זעלבשטענדיק פון בריטאניע
                                     

1. געבוירן

  • 1901 - ערנסט לארענס, פיזיקער, דערפינדער פונעם ציקלאטראן און געווינער פון נאבעל פריז פאר פיזיק אין 1939 געש 1958
  • 1902 - פאל דיראק, פיזיקער, געווינער פון נאבעל פריז פאר פיזיק אין 1933 געש 1984