ⓘ דזשודא יאפאניש: 柔道 טייטש לינדערער וועג איז א מאדערנע קאמפקונסט און קאמף־ספארט געשאפן אין יאפאן 1882 דורך דזשיגארא קאנא. אין דזשודא טוט איינער פרובירן אראפצואו ..

                                     

ⓘ דזשודא

דזשודא יאפאניש: 柔道 טייטש "לינדערער וועג") איז א מאדערנע קאמפקונסט און קאמף־ספארט געשאפן אין יאפאן 1882 דורך דזשיגארא קאנא. אין דזשודא טוט איינער פרובירן אראפצואווארפן דעם צווייטן אויף דער ערד.

דזשודא איז היינט פארשפרייט אין דער גאנצער וועלט.

                                     

1. היסטאריע

דזשודא שטאמט פון און איז אנטוויקלט געווארן פון אן עלטערן קאמפקונסט, דזשודזשוטסו.

קאנא האט געשאפן דזשודא מיט טעכניקן וואס זענען פארשפרייט אין דזשודזשוטסו, אבער ער האט אוועקגעמאכט די טעכניקן וואס קענען לייגן א מענטש אין געפאר.

ווען צוויי מענטשן ראנגלען אין דזשודא און איינער ווארפט דעם צוויטן אויף דער ערט און יענער בלייבט דארט 25 סעקונדעס, איז דער ערשטער דער געווינער.

                                     
  • נאזים הוסיינאוו, איינור מאמאדי, עלכאן מאמאדאוו און רוסטאם ארודזשאוו אין דזשודא און רפאל אגהאיעוו אין קאראטע. The International Population Day, The demographic
  • שטאמען זיך פון עטלעכע לענדער, איבערהויפט אין דעם ווייטן מזרח, ווי קאראטע, דזשודא און אייקידא. אויך איז פאראן סאוואט פון פראנקרייך און קרב מגע אין ישראל.