ⓘ קאנווענץ פאר קינדער-רעכט. דער פאראייניגטע פעלקער קאָנווענץ פאַר קינדער-רעכט איז אן אינטערנאציאנאלער מענטשן רעכט אפמאך וואס שטעלט אוועק די ציווילע, פאליטישע, עקא ..

                                     

ⓘ קאנווענץ פאר קינדער-רעכט

דער פאראייניגטע פעלקער קאָנווענץ פאַר קינדער-רעכט איז אן אינטערנאציאנאלער מענטשן רעכט אפמאך וואס שטעלט אוועק די ציווילע, פאליטישע, עקאנאמישע, סאציאלע, געזונט און קולטורעלע רעכט פון קינדער. דער קאנווענץ דעפינירן אלס א קינד יעדער מענטש וואס איז נאך נישט אלט אכצן יאר.