ⓘ אטא פאן ביסמארק. אטא עדוואַרד לעאפאלד פֿאן ביסמאַרק, באוואוסט ווי דער אייזערנער קאנצלער, איז געווען קאנצלער פון פרייסן. ביסמארק האט פאראייניקט דייטשלאנד אין א ס ..

                                     

ⓘ אטא פאן ביסמארק

אטא עדוואַרד לעאפאלד פֿאן ביסמאַרק, באוואוסט ווי דער "אייזערנער קאנצלער", איז געווען קאנצלער פון פרייסן. ביסמארק האט פאראייניקט דייטשלאנד אין א סעריע פון מלחמות, און איז געווארן דער ערשטער קאנצלער פון דער דייטשער אימפעריע, און ווערט גערעכנט דער פאטער פונעם דייטשן פאלק. ביסמארק איז געווען א קאנסערוואטיווער, אריסטאקראטישער און מאנארכיסטישער פאליטיקער. ער האט איינגעפירט געזונט פארזיכערונג און פענסיעס פאר ארבעטער.