ⓘ לאס. דער לאָס אָדער עלענטיִער איז דער גרעסטער זגאל אין דער הערש פאמיליע. מען קען דערקענען דעם לאָס מיט די בלעטעריקע הערנער פון די זכרים; אנדערע זגאלן פון הערשן ..

                                     

ⓘ לאס

דער לאָס אָדער עלענטיִער איז דער גרעסטער זגאל אין דער הערש פאמיליע. מען קען דערקענען דעם לאָס מיט די בלעטעריקע הערנער פון די זכרים; אנדערע זגאלן פון הערשן האָבן צווייגיקע הערנער. לאָסן באוואוינען וועלדער אינעם צפונדיקן האלבקײַלעך אין מילדע ביז ארקטישע קלימאטן. זיי עסן וואקסונג סײַ פון דער יבשה סײַ פון וואסער. אנדערש ווי אנדערע הערשן, זענען לאָסן אָפּגעזונדערט און זיי שאפן נישט קיין סטאדעס.

די פּאָרן צײַט פון לאָסן איז אין הארבסט.