ⓘ דייוויד שווימער. דייוויד לארענס שווימער איז אן אמעריקאנער אקטיאר, א איד, וועלכער איז בעיקר באקאנט אלס ראס געלער אין דער טעלעוויזיע סעריע פריינט. ער איז געבוירן ..

                                     

ⓘ דייוויד שווימער

דייוויד לארענס שווימער איז אן אמעריקאנער אקטיאר, א איד, וועלכער איז בעיקר באקאנט אלס ראס געלער אין דער טעלעוויזיע סעריע פריינט.

ער איז געבוירן אין ניו יארק און אויפגעצויגן געווארן אין לאס אנדזשעלעס.

                                     
  • מא קגא רט, און האט אן ענזעמבל מיט די שטימעס פון בען סטילער, קריס רא ק, דייוויד שווימער דזשיידא פ ינקעט סמיט, סא שא בא רא ן כהן, סעדריק דער פ א רוויילער
  • דער קאמיקער, וואס מאכט בייסיגע און סארקאסטישע וויצן אויף די אנדערע. דייוויד שווימער שפילט אלס ראס געלער איז א פארשער פון די שטיין עפאכע, און ארבעט אין
  • נישט נאר זיין אגענט.... קאלווין קליין קארטני לאוו דאסטין האפמאן ראס דייוויד שווימער און פיבי פון פריינט דזשערי לואיס בען סטילער דזשעק בלעק ראב שניידער