ⓘ נפתלי אהרן וועקשטיין. רבי נפתלי אהרן וועקשטיין איז א חוקר יוחסין פון רבנישע משפחות וועלכער איז בארימט מיט זיינע מאמרים ויתילדו אין דער המודיע צייטונג. וועקשטיין ..

                                     

ⓘ נפתלי אהרן וועקשטיין

רבי נפתלי אהרן וועקשטיין איז א חוקר יוחסין פון רבנישע משפחות וועלכער איז בארימט מיט זיינע מאמרים "ויתילדו" אין דער המודיע צייטונג. וועקשטיין וואוינט אין אשדוד.