ⓘ אהבת ה איז דער באגריף פון ערוועקן און אנהאלטן ליבשאפט צום באשעפער. דאס איז איינע פון די תריג מצוות לויטן ספר החינוך פון דעם פסוק ואהבת את ה אלוהיך בכל לבבך ובכל ..

                                     

ⓘ אהבת ה

אהבת ה איז דער באגריף פון ערוועקן און אנהאלטן ליבשאפט צום באשעפער. דאס איז איינע פון די תרי"ג מצוות לויטן ספר החינוך פון דעם פסוק "ואהבת את ה אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך".

                                     

1. אידישקייט

דער תורה באפעלט אונז אז עס מוז זיין דער עיקר און הויפט און מערסטענס געליבטער זאך אדער באגריף וואס מיר זאלן בלויז אין איר פאוקסן אונזער געפיל פון ליבשאפט.

דאס ווערט אויסגערעכענט אלס די מצוה תי"ח פון די תרי"ג מצוות.

אין ספר חובת הלבבות איז דא א גאנצער קאפיטל ווי אזוי פונטקליך מקען מקיים זיין די מצווה עס ווערט גערופן שער הבחינה מיט 7 מהלכים פון מחשבה צו בויען א סטרוקטאר אין זיך שטענדיג ליב צו האבן גאט.