ⓘ אמאזאן. פערואווישער אמאזאן, דער אמאזאנאס דזשונגל אין פערו אמאזאנאס רעגנוואלד, א נאסע וואלד אינעם אמאזאנאס באסיין דער אמאזאנאס טייך אין דרום אמעריקע אמאזאנאס באס ..

                                     

ⓘ אמאזאן

  • פערואווישער אמאזאן, דער אמאזאנאס דזשונגל אין פערו
  • אמאזאנאס רעגנוואלד, א נאסע וואלד אינעם אמאזאנאס באסיין
  • דער אמאזאנאס טייך אין דרום אמעריקע
  • אמאזאנאס באסיין אין דרום אמעריקע
  • אמאזאן טייכל אין ארעגאן, פאראייניגטע שטאטן