ⓘ צווילינג, פילם. די מעשה איז אז די רעגירונג האט געמאכט אן עקספערימענט צו מאכן פון זעקס מענטשן איין קינד און למעשה איז ארויסגעקומען א צווילינג. מען האט געזאגט פאר ..

                                     

ⓘ צווילינג (פילם)

די מעשה איז אז די רעגירונג האט געמאכט אן עקספערימענט צו מאכן פון זעקס מענטשן איין קינד און למעשה איז ארויסגעקומען א צווילינג.

מען האט געזאגט פאר די מאמע אז דאס קינד איז געשטארבן און פאר די קינדער האט מען אויך אזוי געזאגט. איינער איז געבליבן לעהבן אויף אן איזאלירטן אינדזל ביז ער האט אויסגעפינען אז ער האט א ברודער און ער האט זיך ארויסגעלאזט עהם זוכן.

זיין ברודער ווינסענט געט זיך אפ מיט גנבנען קארס און ער טרעפט דארט א מאטאר וואס איינער באצאהלט דערפאר פינעף מיליאן דאלאר. דזשוליעס מאכט עהם עס צוריקגעבן.

ביים סוף טרעפן זיי זייער מוטער.