ⓘ מעגא מיליאן. די מעגא מיליאנס איז א לאטעריע שפיל וועלכע שפילט אין אסאך שטאטן פון אמעריקע. עס קאסט איין דאלער און עס האלט אין מערץ 2012 ביי דעם רעקארד נומער פון 6 ..

                                     

ⓘ מעגא מיליאן

די מעגא מיליאנס איז א לאטעריע שפיל וועלכע שפילט אין אסאך שטאטן פון אמעריקע.

עס קאסט איין דאלער און עס האלט אין מערץ 2012 ביי דעם רעקארד נומער פון 640 מיליאן וועלכע וועט ארויסגעצויגן ווערן.