ⓘ האן דינאסטיע. די האַן דינאַסטיע איז געווען די צווייטע כינעזישע אימפערישע דינאסטיע, וואס האט געהערשט אין כינע צווישן די יארן 206- און 220, נאך דער טשין דינאסטיע. ..

                                     

ⓘ האן דינאסטיע

די האַן דינאַסטיע איז געווען די צווייטע כינעזישע אימפערישע דינאסטיע, וואס האט געהערשט אין כינע צווישן די יארן 206- און 220, נאך דער טשין דינאסטיע. אין איר צייט איז קאנפוציאניזם געווארן די רעליגיע פון כינע.

אונטער דער הערשאפט פון דער האן דינאסטיע איז שטארק אנטוויקלט געווארן קונסט און וויסנשאפט. די צייט פון דער האן דינאסטיע ווערט פאררעכנט די גאלדענע תקופה אין דער כינעזישער געשיכטע. אין דער תקופה איז אויפגעשטעלט דער זיידענער וועג, דורך וואס כינע האט געפירט האנדל מיט די מיטלענדישע לענדער.

דער ערשטער קייסער פון דער דינאסטיע איז געווען ליו באנג, וואס האט געהאט דעם נאמען "קייסער גאַא".

                                     
  • מען אנטוויקלט מעטאפיזישע און קאסמאלאגישע עלעמענטן ביי דער האן דינאסטיע נאך דער קין דינאסטיע איז קאנפוציאניזם געווארן די אפיציעלע אידעאלאגיע פון כינע
  • דירעקט. זעט דעם הויפ ט א רטיקל האן דינאסטיע זעט דעם הויפ ט א רטיקל מינג דינאסטיע זעט דעם הויפ ט א רטיקל טשינג דינאסטיע זעט דעם הויפ ט א רטיקל כינע
  • און צוואנציג איז געווען א געווענליך יאהר אינעם יוליאנישער קאלענדאר וועלכע האט זיך אנגעהויבן אין א דינסטאג. עס האט זיך אנגעהויבן די האן דינאסטיע אין כינע
  • קא נדזשי יאפאניש: 漢字, צייכענען פון דער האן דינאסטיע תקופה איז איי נע פ ון דרײ יא פ א נישע שרײב - סיסטעמען. די קא נדזשי - שריפ ט שטא מט פ ון דער הא ן - שריפ ט
  • סויע געשפרייט ארום דעם ווייטן מזרח. פאר צוויי טויזנט יאר האט לי האן פון דער האן דינאסטיע דערפינדן סויע מילך און טאפו, א מאכל געמאכט פון סויע. אין דעם 19טן