ⓘ באשטעק. באַשטעק זענען די געצייג מיט וואס מען עסט. דאס ווערט אפט געמאכט פון זילבער אדער שטאל. אין דער מערבדיקער קולטור זענען די עיקר באשטעק א מעסער, א גאפל און א ..

                                     

ⓘ באשטעק

באַשטעק זענען די געצייג מיט וואס מען עסט. דאס ווערט אפט געמאכט פון זילבער אדער שטאל. אין דער מערבדיקער קולטור זענען די עיקר באשטעק א מעסער, א גאפל און א לעפל.

                                     
  • לאנג באקאנט פאר טיש באשטעק אין די 19טן און 20סטן יארהונדערטער איז שעפילד געווען א וועלטס צענדער פאר שטא ל פראדוקציע. מען מאכט באשטעק אין שעפילד פון לאנגע
  • וואסער ווי נארמאל שטאל. מען ניצט זשאווערפריי שטאל למשל אין עראפלאנען און באשטעק דער מאדערנער פראצעס פון פאבריצירן זשאווערפריי שטאל גייט צוריק צו הערי ברירלי