ⓘ וועלט ירושה ארט. אן אונעסקא וועלט ירושה ארט איז א פלאץ אויסגערעכנט דורך אונעסקא ווי אן ארט פון באזונדערן קולטורעלן אדער פיזישן חשיבות. ריכטיק אויף 2012, זענען א ..

                                     

ⓘ וועלט ירושה ארט

אן אונעסקא וועלט ירושה ארט איז א פלאץ אויסגערעכנט דורך אונעסקא ווי אן ארט פון באזונדערן קולטורעלן אדער פיזישן חשיבות.

ריכטיק אויף 2012, זענען אויסגערעכנט 962 ערטער: 745 קולטורעלע, 188 נאטירלעכע, און 29 געמישטע, אין 157 לענדער.

                                     
  • ליסטע פון וועלט ירושה ערטער. וויווערא, שפ א ניע קארטאגענא, קאלאמביע גוואנאיואטא, מעקסיקא סינטרא, פארטוגאל, זייט 2000 האוואנע וועלט ירושה ארט צווילינג
  • מערבי געפינען זיך אין דער אלטשטאט. די ירושלים אלטשטאט איז אן אונעסקא וועלט ירושה ארט ירושלים אלטשטאט 31 47 N 35 14 E 31.783 N 35.233 E 31.783 35
  • די שטאט א וועלט ירושה ארט פאר זיין ברייטע קולטורעלע און מאנומענטשאלישער ירושה ווי אויך א געוועזנע הויפטשטאט פון דער שפאנישער אימפעריע און ארט פון קאעקזיסטענץ
  • געפינט זיך די בעליז באריער ריף סיסטעם, אן אונעסקא וועלט ירושה ארט און דער צווייטער גרעסטער באריער ריף אין דער וועלט נאך אויסטראליע ס גרויסן באריער ריף.
  • בערג אייזנבאן אלס א פ א רברייטערונג פון דער וועלט ירושה ארט די דא רדזשילינג הימא לײ ען אייזנבאן. דער ארט איז דערנא ך באקאנט געווארן אלס די בערג אייזנבאנען
  • 124 פרעמדע אמבאסאדעס געפינען זיך אין דער שטאט. די הויפט פליפארט איז בראזיליא אינטערנאציאנאלער פליפארט. אונעסקא האט באשיטמט בראזיליא א וועלט ירושה ארט
  • היינטיקן אנגקאר, וואס איז געווען די הויפטשטאט פון דער כמער אימפעריע. דער טעמפל איז היינט א סימבאל פון קאמבאדיע. אנגקאר וואט איז אן אונעסקא וועלט ירושה ארט
  • דער וועלט דער בא רג איז א סימבא ל פון שפאניע. דער פ לא ץ איז געווארן א נא ציאנא לער פ א רק אין 1954, און איז געווארן דערקלערט א וועלט ירושה ארט אין
  • זיך אין דער אלטשטאט, איז באשטימט געווארן דורך אונעסקא פאר א וועלט ירושה ארט דער אוניווערסיטעט איז קלאסיפיצירט געווארן 20סטער אין דער וועלט אין 2011.