ⓘ ווינגייט אינסטיטוט. 32°15′39″N 34°50′03″E ווינגייט אינסטיטוט איז נאַציאָנאַלער צענטער פֿאַר ספּאָרט אין ישראל. ער באדינט די באדערפענישן פון טרערנירער און אינסטר ..

                                     

ⓘ ווינגייט אינסטיטוט

32°15′39″N 34°50′03″E

ווינגייט אינסטיטוט איז נאַציאָנאַלער צענטער פֿאַר ספּאָרט אין ישראל. ער באדינט די באדערפענישן פון טרערנירער און אינסטרוקטארן און פּראמאָווירט טאַלאַנטירטע ספארטלער.