ⓘ משה ראובן אסמאן. ר משה ראובן אסמאן איז דער רב פון די בראדסקי שול, אין קיעב הויפט שטאט פון אוקריינע, ער איז א רוסישע געבוירענער וואס איז געווארן מקורב צו תורה לע ..

                                     

ⓘ משה ראובן אסמאן

ר משה ראובן אסמאן איז דער רב פון די בראדסקי שול, אין קיעב הויפט שטאט פון אוקריינע, ער איז א רוסישע געבוירענער וואס איז געווארן מקורב צו תורה לעבן דורך חבד שלוחים, און איז דערנאך אויסגעוואקסן אלס א אייגענער שליח, פארשטייענדיג דעם מאנטאליטעט און רעדענדיג דעם שפראך האט ער גאר שטארק מצליח געווען אלס רב, און ער איז געווארן אויפגענומען אין דעם שטאטישען שול, איר אויפלעבענדיג, און פארשטארקערן די אידישען לעבן אין גאנץ קיעב, ער האט זיך געקרוינט אלס הויפט רב פון אויקריינע אבער רוב וועלט זעהט הרב פארגעסן וויאזוי ער הייטס, דעם רב ווייל ער איז דארט געווען פריער, אויך זענען די חבד שלוחים אים נישט מוחל דערפאר ווייל זיי האבן אהין געברענגט נישט לאנג צוריק א גרויסע תלמיד חכם הרב, פארגעסן דעם נאמען, ער זאל זיין הןיפט רב.

ער האט אבער די געלט, ווייל וואדים ראבינאוויטש איז אויף זיין זייט. ער איז א געוואלדיגער עסקן וואס מווענט זיך צו אים ווייל ער האט געשטיצט דעם רויטן רעוואלציע, וואס האט עווענטואל ערוויילט דעם נייעם פרעמיער פון אויקריינע.