ⓘ לאגאריטם. דער לאגאַריטם פון א נומער איז דער פאטענץ מיט וואס א געוויסער נומער, די באזע, דארף ווערן געהעכערט צו פראדוצירן יענעם נומער. למשל, דער לאגאריטם פון 1000 ..

                                     

ⓘ לאגאריטם

דער לאגאַריטם פון א נומער איז דער פאטענץ מיט וואס א געוויסער נומער, די באזע, דארף ווערן געהעכערט צו פראדוצירן יענעם נומער. למשל, דער לאגאריטם פון 1000 צו באזע 10 איז 3, ווייל 1000 איז 10 צום פאטענץ 3: 1000 = 10 × 10 × 10 = 10 3. בדרך כלל, אז x = b y, דעמאלסט y איז דער לאגאריטם פון x צו באזע b, און מען שרייבט = 3.

                                     

1. געזעצן פון לאגאריטמען

די געזעצן אונטן האלטן פאר יעדער a, b, c {\displaystyle \ a,b,c} וואס זענען פאזיטיווע רעאלע צאלן, אבער די באזע פון די לאגאריטמען קען נישט זיין 1. פראקטיש ניצט מען א באזע גרעסער פון 1.