ⓘ אלבערט מאל. אַלבערט מאָל איז געװען א באליבטער האלאנדישער דיכטער און אקטיאר. ער טרעט אין פילמע און אױסשטעטלונגען אױף, אין א קאריערע װאס דױערט ס איאר. ..

                                     

ⓘ אלבערט מאל

אַלבערט מאָל איז געװען א באליבטער האלאנדישער דיכטער און אקטיאר. ער טרעט אין פילמע און אױסשטעטלונגען אױף, אין א קאריערע װאס דױערט ס איאר.

                                     
 • 21סטן יארהונדערטער איז דאס דער טאג ווען מען זאגט ברכת החמה, איין מאל צו 28 יאר 1875 - אלבערט דער ערשטער פון בעלגיע געש 1934 1973 - פאבלא פיקאסא, שפאנישער
 • אדמיראל, קאמאנדיר פונעם דייטשן פלאט ביים ערשטן וועלט קריג געש 1930 1905 - אלבערט שפער, נאצי קריגס פארברעכער געש 1981 1906 - אדאלף אייכמאן, נאצי קריגס
 • פריזן. צווישן די יידישע געווינער זענען: יצחק באשעוויס זינגער שמעון פרס אלבערט איינשטיין עדה יאנאט אין 2013 האבן זעקס יידן געוואונען פריזן: דזשיימס ראטמאן
 • שטאטן. זעט דעם הויפ ט א רטיקל מאנהעטן פראיעקט דעם 2טן אויגוסט 1939 האט אלבערט איינשטיין געוואנדן אין א בריוו צו רוזעוועלט אין וואס ער האט שטארק געווארענט
 • דער בריטישער אימפעריע נאכן טויט פון דער מלכה וויקטאריע, ווייב פון פרינץ אלבערט פון זאקסן - קאבורג און גאטע. די זאקסן - קאבורג און ווינדזאר הייזער האבן פארזארגט
 • פראפעסארן. דער אוניווערסיטעט רעכנט א סך וויסנשאפטלער און נאבעל פריז געווינער: אלבערט איינשטיין ווילהעלם רענטגן טעאדארן מומזן ערווין שרעדינגער וויקימעדיע קאמאנס
 • א סך מענטשן און אנדערע ארגאניזמען. א שפריכווארט וואס ווערט אפט מיוחס צו אלבערט איינשטיין זאגט: איך קען נישט וועלכע געווער וועט מען קעמפן דערמיט אין דער
 • לאגע אין לאנד. אין יאר 1312 האבן זיך די בירגער פון קראקע, מיט דעם וואיט אלבערט אן דער שפיץ, צעבונטעוועט קעגן קעניג, און געפרוווט צו באזעצן אלס קעניג פון
 • א לבערט אזערע. נאך זיין ארויסגאנג פון אלבערט אזערע, באקומט ער דעם נאמען אלבערט - נילוס ווען גייט ער ארויס פון אלבערט אזערע פליסט דער טייך קיין סודאן. אין
 • וויסנשאפטלעכער צענטער, מיט דריי הויפט נאציאנאלע מוזייען, דער וויקטאריע און אלבערט מוזיי, דער נאטירלעכע היסטאריע מוזיי און דער וויסנשאפט מוזיי. לאנדאן איז
 • אויפן טייך קאנאל צו ענדערן זיין פארעם. אין 1757, האט דער דייטשער הידראלאג אלבערט בראמס באמערקט עמפיריש אז די אונטערגעטונקענע ווא ג פון זאכן וואס א טייך פירט