ⓘ בית אגיון. בית אַגיוֹן איז א געביידע אין טאלביע, ירושלים, אויף סמאלענסקי גאס 9, ראג באלפור גאס. היינט איז דאס הויז די אפיציעלע וואוינונג פונעם פרעמיער מיניסטער ..

                                     

ⓘ בית אגיון

בית אַגיוֹן איז א געביידע אין טאלביע, ירושלים, אויף סמאלענסקי גאס 9, ראג באלפור גאס. היינט איז דאס הויז די אפיציעלע וואוינונג פונעם פרעמיער מיניסטער פון ישראל.