ⓘ אנטי-פעמיניזם. ֿ אנטי-פעמינינזם איז אן אידעאלאגיע פון אפאזיציע צו פעמיניזם. אנטי-פעמיניסטישע גרופּעס זאגן אז היינטצייטיקער פעמיניזם, זעט שטארקע ווירק אויפן געזע ..

                                     

ⓘ אנטי-פעמיניזם

ֿ

אנטי-פעמינינזם איז אן אידעאלאגיע פון אפאזיציע צו פעמיניזם. אנטי-פעמיניסטישע גרופּעס זאגן אז היינטצייטיקער פעמיניזם, זעט שטארקע ווירק אויפן געזעץ-געבונג, איז קומען-צו פון דעם האס צו מענטשן און ווייַל פון דעם סאיז א נעגאטיווע דערשיינונג.