ⓘ ציפער איז א סימבאל וואס ווען מען שטעלט איטליכע צוזאם ווערט זי א צאל. דער ציפער איז אין אלגעמיין א נומער, אבער דאס קען אויך זיין אן אות פון אנדערע נומערן סיסטעם. ..

                                     

ⓘ ציפער

ציפער איז א סימבאל וואס ווען מען שטעלט איטליכע צוזאם ווערט זי א צאל.

דער ציפער איז אין אלגעמיין א נומער, אבער דאס קען אויך זיין אן אות פון אנדערע נומערן סיסטעם.