ⓘ נבון. דאָס װאָרט קען זיך װײַטער צעטײלן צו עטלעכע באַדײַטן: רבי יונה נבון, רבי פונעם חידא רבי אפרים נבון, מחבר פון מחנה אפרים יצחק נבון, פרעזידענט פון ישראל ..

                                     

ⓘ נבון

דאָס װאָרט קען זיך װײַטער צעטײלן צו עטלעכע באַדײַטן:

  • רבי יונה נבון, רבי פונעם חיד"א
  • רבי אפרים נבון, מחבר פון "מחנה אפרים"
  • יצחק נבון, פרעזידענט פון ישראל