ⓘ זאל זיין געלעבט איז א היימיש יידיש ביכל, דאס ערשטע אפציעלע ביכל, וואס איז ערשינען דורך מנשה לוסטיג, וואס איז באקאנט אלץ א טאלאנטפולער שרייבער און אקטיאר. זייענד ..

                                     

ⓘ זאל זיין געלעבט

זאל זיין געלעבט איז א היימיש יידיש ביכל, דאס ערשטע אפציעלע ביכל, וואס איז ערשינען דורך מנשה לוסטיג, וואס איז באקאנט אלץ א טאלאנטפולער שרייבער און אקטיאר.

זייענדיג גאר א טיפע בעל מחשבה, טוהט ער ארויסהייבן סעסעטיווע שטריכן פון דאס מענטשהייט געפירעכטס, וואס איז צומאל גורם צום שמייכלען און אלגעמיין אין שטארקע הנאה פונעם אוטענטישקייט פונעם געשריבענעם ווארט.

לעולם איז מנשה א בן בית אינעם עולם המחשבה, געווענליך פלעגט ער פארצייכענען זיינע השגות אין מעמוארן - ווי אט אין די שורות וואס געפונען אינעם דאזיגע ביכל פארמאט, אבער וויבאלד דאס היינטיגע וועלט אנשויאונג איז מער צו קוקן און הערן, ווידעאוס און בילדער, האט מנשה געשאנקן דעם הנאה וועלט, א רייע פון קליפס און בילדער צום פארגעניגען און צום לאכן, אויף וואס ער איז בעיקר דערויף באקאנט אלוועלטליך.

טראצדעם, טענהט מנשה, אז עס איז עהם מער א הנאה צו פראדוצירן שרייבעריי, איידער ווי אנדערע אינטערהאלטונג אקטן.

                                     

1. אינהאלט

אינעם דאזיגע ביכל, איז איינגעהילט עטליכע פרקים אין פארשידענע טעמעס, סיי פון די יאר סעזאנען און סיי פון ספעציעלע זמנים אינעם יאר. א ספעציעלע מקום פארנעמט די ביכל איבער געזונטהייט, וועגן מענטשהייט געפירעכטס בכיסו ובכוסו.

צו די זייט, עטליכע ערנסטע מאמרים, אין א צייט פון דערהויבנקייט, וואס געבט נישט ווייניג געפיל און התרגשות.

אויך איז פארהאנען אריבער 150 סלאגאנען, וואס זענען ווי ראשי פרקים צו מחשבות און טעמעס וואס מנשה לוסטיג באזירט דערויף זיינע פילצאליגע מעמוארן.

                                     
 • זיך אויף אים ער קען אים נישט בייקומען זאל ער גיין צו א באהאלטן פלאץ ווי קיינער קען אים נישט, און זאל טועהן וואס זיין הארץ באגערט, אבער נישט אפענערהייט ווייל
 • פון שינאווא רבי יעקב, איידעם פון הרב יוסף דב סיגל. נפטר ווען זיין פאטער האט נאך געלעבט זיינע תורות זענען געדרוקט אינעם ספר שארית יעקב רבי זלמן אשכנזי
 • רעכענונג. ער איז געווען דער זון פון יוחנן הורקנוס דער ערשטער. ווען זיין פאטער יוחנן האט געלעבט האט ער געשיקט זיינע צוויי זין, אריסטובולוס און אנטיגונוס דער
 • עוסק געווען אין תורה. זיין באבע מרים - חיה, א טאכטער פון רבי מאיר פרעמישלאנער, וואס האט גע ירשנ ט איר פאטער ס שטעקן, האט געלעבט אין דער שטאט און איז אליין
 • אים אן עצה. אין זיין יונגע יארן האט רבי יעקב יצחק זיך פארדעקט די אויגן זיבן יאר, ער זאל נישט זעהן קיין זאך וואס מען דארף נישט. זיין הייליגער זעהונגס
 • ער האט גערופן זיין שווער נשיא דורנו כאטש ער האט שוין נישט געלעבט די חסידים האבן דאס אויסגעטייטשט, אז כאטש ער אליין רעדט טאקע אויף זיין שווער, אבער די
 • און געשטארבן אין יאר 104 איידער די ציווילע רעכענונג. ווען זיין טאטע האט געלעבט האט ער און זיין ברודער יהודה אריסטובולוס דער ערשטער, איינגענומען צוזאמען
 • 1952 איז ער געקומען וואוינען אין ישראל צוזאמען מיט זיין שותף ישראל שומאכער, זיי האבן זיך נישט גוט געלעבט צוזאמען זיי פלעגן ארבעטן אין טעאטער אבער זיי האבן
 • פון זיין טאטן אבער זיין ברודער ר יהודה, איז געבליבן וואוינען מיט דער מאמע. אין זיין יוגנט האט ער געדינט אלס רב אין שטאט ראזינטאב. ער האט געלעבט מיט
 • טאג רבי דוד ל האט געלעבט מיט אן אויסערגעווענלעכע מינימאלע פארברויך, און מיט א צוריק געהאלטנקייט פון אלע וועלטלעכע פארגעניגן ס. זיין עלטערער ברודער דער
 • איז געווארן קעניג אין יאר ב ? ? אין די צייט וואס זיין פאטער דוד דער פריעריגער קעניג האט נאך געלעבט זעט אדוניהו פאר מער דעטאלס. שלמה המלך האט דעם טיטל
 • ער האט געלעבט אין די צייטן פון די חכמי המשנה, ער האט זיך געטראפען מיט שמעון הצדיק דער כהן גדול, און איז זייער באאיינדרוקט געווארן פון זיין גרויס קלוגשאפט