ⓘ מעשיות און פאנטאזיעס. מעשיות און פֿאַנטאַזיעס איז דער נאעמן פון א ביכל פון מעשיות וואס שלום עליכם האט ארויסגעגעבן אין יאר 1917. דאס ביכל אנטהאלט 251 זייטן און ד ..

                                     

ⓘ מעשיות און פאנטאזיעס

מעשיות און פֿאַנטאַזיעס איז דער נאעמן פון א ביכל פון מעשיות וואס שלום עליכם האט ארויסגעגעבן אין יאר 1917.

דאס ביכל אנטהאלט 251 זייטן און די פאלגנדע פיר קאפיטלעך:

  • "איינער פון טויזענד" - געשריבען אין יאהר 1903
  • "די רויטע אידעלעך. איין אויסגעטראכטע זאך" - געשריבען אין יאהר 1900
  • "מעשיות פון טויזענד איין נאכט" - געשריבען אין יאהר 1915
  • "משוגעים. א בעשרייבונג פון א דורכפאהרער" - געשריבען אין יאהר 1900
                                     
  • ראמאן לכבוד יום טוב מאטל פייסע דעם חזנס מא נא לא גען מנחם מענדעל מעשיות און פאנטאזיעס מעשיות פאר אידישע קינדער פונעם יאריד פון כתרילעווקע פון צוויי וועלטען