ⓘ פרא באנא איז א לאטייניש ווארט וועלכע באדייט פארן ציבורס וואוילזיין, דה מען ארבעט פארן ציבור אן געהאלט. עס ווערט בעיקר גענוצט אין באצוג צו די ארבעט פון אן אדוואק ..

                                     

ⓘ פרא באנא

פרא באנא איז א לאטייניש ווארט וועלכע באדייט פארן ציבורס וואוילזיין, ד"ה מען ארבעט פארן ציבור אן געהאלט.

עס ווערט בעיקר גענוצט אין באצוג צו די ארבעט פון אן אדוואקאט וועלכער גיבט אוועק פון זיין צייט פאר אנדערע אן צו פארדינען דערויף געלט.