ⓘ בעקבות רבותינו איז א סעט פון פיר ביכער וועלכע טוט זייער שיין באשרייבן אין דער יידישער שפראך די לעבן-דערציילונג פון פיר בארימטע גדולי ישראל וועלכע האבן געלאזט אן ..

                                     

ⓘ בעקבות רבותינו

בעקבות רבותינו איז א סעט פון פיר ביכער וועלכע טוט זייער שיין באשרייבן אין דער יידישער שפראך די לעבן-דערציילונג פון פיר בארימטע גדולי ישראל וועלכע האבן געלאזט אן אומפארגעסליכן איינדרוק ביי באזונדערע קרייזן פון כלל ישראל, און געשאפן דעם געשטאלט פון אידישן פאלק אויף די צוקונפטיגע דורות. די פיר בענדער זענען:

  • דער חתם סופר
  • דער בעש"ט
  • דער בן איש חי.
  • דער ווילנער גאון

עס איז אויסגעארבעט פארן יוגנט מיט נקודות דורכן טאלאנטפולן שרייבער מנחם מענדל גערליץ, וועלכע רופט זיך מיטן פסעוודאנים מנחם גץ און איז געדרוקט געווארן אין ירושלים.