ⓘ דער צווייטער לייכטער איז א שפאנענדע ערציילונג באזירט אויף א היסטארישן אונטערגרונד געשריבן דורך ע. וואלערשטיין און ארויסעגעבן אין א בוך אין יאר תשעג דורך נר למאו ..

                                     

ⓘ דער צווייטער לייכטער

דער צווייטער לייכטער איז א שפאנענדע ערציילונג באזירט אויף א היסטארישן אונטערגרונד געשריבן דורך ע. וואלערשטיין און ארויסעגעבן אין א בוך אין יאר תשע"ג דורך "נר למאור פאבלישונג".

עס איז געלאפן אין פארזעצונגען אין דער קינדער אפטיילונג פון דער בליק, אן אויסגאבע וועלכע עקזיסטירט שוין נישט היינט.

עס אנטהאלט פיר-הונדערט-צוויי-און-פערציג זייטן.

                                     

1. די ערציילונג

די מעשה באציהט זיך איבער די יארן בעפאר די צווייטע וועלט מלחמה, ווען א מאמע האט געגעבן אירע צוויי לייכטער פאר אירע טעכטער בעפאר זי האט זיי באהאלטן ביי גוים.

יארן נאך די קריג פארט א משפחה פון ארץ ישראל ארויס קיין אמעריקע צוליב היילן א קראנקע קינד, א רענצל ווערט פארביטן, מיט איינע וועלכע פארמאגט קעש אין זיך, און דארט טרעפן זיי דורך א צופאל די אנדערע לייכטער - דורך וועלכע ביידע משפחות פאראייניגן זיך.

                                     
  • קאמפאזיטאר, און איז בארימט מיט זיין לייכטער און שנעלער קאלאראטור. באזונדער ווערט נאכגעזינגען זיין שטיקל שמע ישראל פון דער מוסף קדושה, וואס איז זייער א שיין
  • און דורכדעם באווייזט אז חאטש זיי זענען יחידים, זענען זיי 1800 מאל לייכטער פון דער לייכסטע אטאם וואסערשטאף. ער האט אויך באוויזן אז זיי זענען דאס זעלבע
  • וועגן צענטראלע טראקטאטן כדי צו מאכן דעם צוגאנג צו פארשיידענע דאטע באסען לייכטער די ביבליאטעק קאארדינירט א צאל פון עקספערט און קאמפעטענסגרופן וואס ארבעטן
  • קהלות. די מאדערניזירונג האט טאקע געהאלפן די אידישע געמיינדעס און מען האט לייכטער אפגעאטעמט אבער ברוחניות האבן די קהלות אנגעהויבן ליידן פון די משכילים און
  • רעוויזיאניסטן. אין דער צווייטער העלפט פון די 1920ער יא רן הא ט יוסף - מאיר א נגעהויבן שרײ בן אין יידשע צייטונגען אלס זשורנאליסט, אין דער פאקל דער קאנטשיק און
  • האט דאס געבויט לייכטער פון איין זייט וואו ער האט געלייגט זיין פיס און האט זיך אזוי פארזיכערט צו פאלן מיט די פיס אראפ. ער איז געווען דער ערשטער וואס האט