ⓘ ליברעוויל איז די הויפטשטאט און די גרעסטע שטאט פון גאבאן, אין מערב־צענטראלער אפריקע. די שטאט איז א פארט אויף דער גאבאן לעפצונג, און א צענטער פאר געהילץ האנדל. די ..

                                     

ⓘ ליברעוויל

ליברעוויל איז די הויפטשטאט און די גרעסטע שטאט פון גאבאן, אין מערב־צענטראלער אפריקע. די שטאט איז א פארט אויף דער גאבאן לעפצונג, און א צענטער פאר געהילץ האנדל. די שטאט האט געהאט א באפעלקערונג פון 578.156 איינוואוינער אין 2005.

                                     

1. היסטאריע

אין 1846 האבן די פראנצויזן געכאפט א בראזילישע שיף וואס האט געפירט שקלאפן צו פארקויפן; זיי האבן באפרייט די שקלאפן וואס האבן געגרינדעט די שטאט ליברעוויל פריישטאט אויף פראנצויזיש אין 1848. פון 1934 ביז 1946 איז עס געווען דער הויפט פארט פון פראנצויזישער עקוואטארישער גינע.

                                     
  • בורקינע פ א סא 274, 200 וואגאדוגו בענין 112, 620 פארטא - נאווא גאבאן 267, 667 ליברעוויל די גאמביע 11, 300 באנזשול גהאנע 239, 460 אקרא גינע 245, 857 קאנאקרי גינע - ביסאו
  • לא קאנקארד קא נטינענט אפריקע א פ יציעלע שפ רא ך פראנצויזיש הויפ טשטא ט ליברעוויל 0 23 N 9 27 E 0.383 N 9.450 E 0.383 9.450 רעגירונג רעפובליק פ רעזידענט