ⓘ כארדאטן ..

                                     

ⓘ כארדאטן

  • צווישן די כארדאטן זענען מענטשן, זויגערס, רעפטיליעס, פויגלען און אמפיביעס. ביי טייל כארדאטן גייט דער צענטראלער נערוו אדורך דער רוקן סטרונע. כארדאטן האבן א
  • קעניגרייך: בעלי חיים א פטייל: כארדאטן קלא ס: פויגלען
  • קעניגרייך: בעלי חיים שטא ם: כארדאטן קלא ס: זויגערס סדר: Perissodactyla פ א מיליע: Equidae מין: Equus זגא ל: E. ferus
  • קעניגרייך: בעלי חיים א פטייל: כארדאטן קלא ס: עופות סדר: תרנגולאים פ א מיליע: פסיוניים מין: האן זגא ל: באנקיווע האן אונטערזגא ל: תרנגול הבית
  • קעניגרייך: בעלי חיים שטא ם: כארדאטן אונטער שטא ם: רוקנביין מין קלא ס: Sauropsida אונטערקלא ס: Diapsida Infraclass: Lepidosauromorpha איבער סדר: Lepidosauria
  • קעניגרייך: בעלי חיים א פטייל: כארדאטן קלא ס: זויגערס
  • קעניגרייך: בעלי חיים א פטייל: כארדאטן סדר: Carnivora פ א מיליע: Canidae Tribe: Vulpini
  • קעניגרייך: בעלי חיים א פטייל: כארדאטן קלא ס: זויגערס
  • קעניגרייך: בעלי חיים שטא ם: כארדאטן קלא ס: זויגערס Infraclass: Eutheria איבער סדר: Euarchontoglires סדר: Primates Linnaeus, 1758
  • קעניגרייך: בעלי חיים שטא ם: כארדאטן קלא ס: זויגערס סדר: פרימאטן פ א מיליע: Hominidae מין: Pan זגא ל: P. paniscus