ⓘ חיים מאיר יחיאל שפירא, באדייטן. חיים מאיר יחיאל שפירא איז דער נאמען פון עטלעכע רביס, דער שרף פון מאגלניצא און זיינע אייניקלעך. דאָס װאָרט קען זיך װײַטער צעטײלן ..

                                     

ⓘ חיים מאיר יחיאל שפירא (באדייטן)

חיים מאיר יחיאל שפירא איז דער נאמען פון עטלעכע רביס, דער שרף פון מאגלניצא און זיינע אייניקלעך. דאָס װאָרט קען זיך װײַטער צעטײלן צו עטלעכע באַדײַטן:

  • רבי חיים מאיר יחיאל שפירא תרכ"ד - תרפ"ד פון דראהביטש
  • רבי חיים מאיר יחיאל שפירא תרס"ז - תשס"ז פון נאראל
  • רבי חיים מאיר יחיאל שפירא תקמ"ט - תר"ט, דער שרף פון מאגלניצא
  • רבי חיים מאיר יחיאל שפירא תרט"ז - תרל"ג פון גראדזשיסק