ⓘ מעשיות פאר אידישע קינדער איז א יודיש בוך פון שלום עליכם, עס אנטהאלט קורצע מעשהלעך. דאס בוך אנטהאלט צוויי טיילן. די מעשהלעך באציען זיך בעיקר איבער די קינדערישע י ..

                                     

ⓘ מעשיות פאר אידישע קינדער

מעשיות פאר אידישע קינדער איז א יודיש בוך פון שלום עליכם, עס אנטהאלט קורצע מעשהלעך. דאס בוך אנטהאלט צוויי טיילן.

די מעשהלעך באציען זיך בעיקר איבער די קינדערישע יארן, זייערע שטיקלעך און איבערלעבענישן אינדערהיים און אין חדר ביים רבין.

געדרוקט אין יאהר 1918 אין ניו יארק.

די ערשטע טייל באשטייט פון דרייצן קליינע מעשיות און די צווייטע, וועלכע לויפט אויפן סדר פון ימים טובים, עלף.

אלץ אינאיינעם איז עס צוויי הונדערט און איין און דרייסיג זייטן.

                                     
  • די קינדער שפיל פירמע, עס איז גאר אינטערעסאנט פאר קינדער עס אנטהאלט שיינע מעשיות און אקטיוויטעטן פאר קינדער אין יעדן יארגאנג. כמדומה לי אז עס איז שוין פארשפארט
  • יום טוב מאטל פייסע דעם חזנס מא נא לא גען מנחם מענדעל מעשיות און פאנטאזיעס מעשיות פאר אידישע קינדער פונעם יאריד פון כתרילעווקע פון צוויי וועלטען פון פסח
  • ערב פסח אין חדר איז א אלבאם געאייגנט פאר קינדער ווי עס ווערט פראפעסיאנאל אראפגעלייגט די מעשיות און ענינים פון יו ט פסח. די אלבאם איז פראדוצירט דורך ישעיה
  • מוהר ן, שיחות הר ן, חיי מוהר ן סיפורי מעשיות א.א.וו.. ר נתן איז געווען דער ריכטיגער דולה ומשקה פון זיין רבין פאר אנדערע, אויפן באפעל פון זיין רבין האט
  • קינדליין איז א וועכנטליכע אינטערנאציאנאלע פרומע אויסגאבע אויף אידיש ספעציעל פאר קינדער ארויסגעגעבן זינט מקץ תשע ה. עס ווערט ארויסגעגעבן דורך ר מענדל הערש פאנעט
  • אידישער צייטונג דער אלגעמיינער זשורנאל און איינער פון די איינפלוסרייכסטע אידישע רעדנער היינט צו טאג. געבוירן געווארן כ ט סיון תשל ב, יוני דעם 11טן 1972
  • אנדערע רעליגיעס. אין יידישקייט לייגט מען א דגש אויף פראקטישע מצוות מצוות מעשיות דאך זענען פאראן אנגענומענע עיקרים פון אמונה וואס די גדולים פון די פריערדיקע