ⓘ אקער. אן אַקער אדער סאָכע איז א געצייג געניצט אין פארמעריי צו קולטיווירן די באדן צו ווערן ווייך כדי מזאל קענען איינזייען אדער פלאנצן. אן אקער ווערט געשלעפט מיט ..

                                     

ⓘ אקער

אן אַקער אדער סאָכע איז א געצייג געניצט אין פארמעריי צו קולטיווירן די באדן צו ווערן ווייך כדי מזאל קענען איינזייען אדער פלאנצן. אן אקער ווערט געשלעפט מיט א פאר אקסן אדער פערד אדער אייזלען, אדער מיט א טראקטאר.

דער אקער איז א וויכטיקער געצייג אין לאנדווירטשאפט. ער קען זיין געמאכט פון האלץ אדער אייזן אדער שטאל.

                                     
  • 40.66143 N 73.97035 W 40.66143 - 73.97035 פראספעקט פארק איז א 585 אקער פארק אין ברוקלין, ניו יארק, וואס געפונט זיך נעבן ברוקלין באטאנישער גארטן
  • חשובע טעניס שפילער וואס האבן געשפילט אינעם טורנאמענט זענען: ארטור אש טאם אקער דזשימי קאנארס ביארן בארג דזשאן מקינרא איוואן לענדי סטעפאן עדבערג באריס בעקער
  • באטא נישער גא רטן איז א באטאנישער גארטן וואס זיצט אויף א שטח פון צוויי און פופציג אקער לאנד אין קרוין הייטס אין ברוקלין, ניו יארק סיטי נעבן פראספעקט פארק ער פארמאגט
  • אקערן איז פארבאטן אום שבת און איז איינע פון די ל ט מלאכות. אויך טאר מען נישט אקער דעם פעלד אום שמיטה אדער אין יובל. דער בלא ט איז א פ עלערדיקער שטומפיקער א רטיקל
  • אנגעהויבן. אין די תש י יארן און די תש כ יארן האבן בלויז 1000 דונאם 250 אקער לאנד גערועט אום שמיטה. אין שמיטה יאר תשס ז האבן שוין 220, 000 דונאם גערועט
  • באפעלקערונג פון גריכנלאנד איז געוואקסן אריבער דער מעגלעכקייט פון זיין באגרעניצטע אקער ערד טייל האלטן אז די באפעלקערונג פון אוראלט גריכנלאנד איז געוואקסן מער ווי
  • געווארן דורך קרית יואל פרינטינג. רבי יודל ווערצבערגער דוד בר מ עקשטיין עמרם אקער חנניה שמואל ווערצבערגער יודא אשר ראטה יוסף לייב ווערצבערגער שלמה הערש עקשטיין
  • די פרעזידענט פון אמעריקע 1936 האט די אמעריקאנער רעגירונג אפגעקויפט די 125 אקער - לאנד אין מערילענד, און אין 1942 ווען די סיקרעט סערוויס האט געזיכט א אפרוה
  • פארברענט צענדליגער מיליאנען אקער לאנד ארום דער וועלט און אין די פאראייניגטע שטאטן אליינס ווערן פארברענט ארום 5 מיליאן אקער לאנד יעדן זומער. איינמאל א וואלד
  • קוואדראט פיס און פלאץ פאר 1500 געשעפטן. די מאלל איז געבויט אויף א שטח פון 200 אקער לאנד און אירע דעוועלאפערס זענען ארומגעפארן די וועלט באלד צוויי יאר צו קענען