ⓘ ליפיד. א ליפיד איז א נאטירלעכער מאלעקול וואס איז צעלאזבאר אין בוימל. ליפידן זענען א גרופע ארגאנישע פארבינדונגען וואס שליסט איין פעטס, איילן, וואקסן, סטעראלן און ..

                                     

ⓘ ליפיד

א ליפיד איז א נאטירלעכער מאלעקול וואס איז צעלאזבאר אין בוימל. ליפידן זענען א גרופע ארגאנישע פארבינדונגען וואס שליסט איין פעטס, איילן, וואקסן, סטעראלן און נאך. ליפידן זענען א סטרוקטורעלער קאמפאנענט פון לעבעדיקע באשעפענישן.

ליפידן ווערן געניצט אין די קאסמעטיק און עסנווארג אינדוסטריעס, ווי אויך אין נאנאטעכנאלאגיע.

                                     
  • א סטערויד איז א ליפיד וואס שטאמט פון דער כעמישער פארבינדונג סטעראל, ד ה א כעמישע סובסטאנץ, סיי נאטירלעך סיי קינסטלעך, וואס האט פיר ציקלא - אלקאנע רינגען
  • קלאסיציפירט אין פיר טיפן, לויט די כעמיקאלן פון וואס זיי שטאמען. סטערויד הארמאנען - שטאמען פון כאלעסטעראל ליפיד הארמאנען - שטאמען פון ליפידן אמינאזייערסן פראטעין