ⓘ פארצוימטע באוועגונג אדער אפשטעל־באוועגונג אָדער סטאפ־מוישן איז דער עלטסטער וועג צו שאפן אנימאציע, אויך באנוצט היינט. צו מאכן א פילם ברויכט מען: א קאמערע א סך גע ..

                                     

ⓘ פארצוימטע באוועגונג

פארצוימטע באוועגונג אדער אפשטעל־באוועגונג אָדער סטאפ־מוישן איז דער עלטסטער וועג צו שאפן אנימאציע, אויך באנוצט היינט.

צו מאכן א פילם ברויכט מען:

  • א קאמערע
  • א סך געדולד

מען מאכט א בילד פון א סצענע, נאכדעם באוועגט מען די סצענע א ביסל, מען מאכט נאך א בילד, און אזוי ווייטער ביז מהאט הונדערטער בילדער, וואס מווייזט איינס נאך אנאנד.

                                     
  • מיניפיגור אויף אן אייבערפלאך. דער שאפער פייערט א בילד, און באוועגט דער מיניפיגור, און איבערצוחזרט דאס פאזע פילע צייטן. לעגא פארצוימטע באוועגונג דער לעגא פילם