ⓘ דער פארלוירענער אגענט איז א דיק ביכל אין דער היינטיגער יודישער שפראך געשריבן דורך ד. ראזען און ארויסגעגעבן דורך מקור חיים פאבלישינג אין צוזאמענארבעט מיט הוצאת ש ..

                                     

ⓘ דער פארלוירענער אגענט

דער פארלוירענער אגענט איז א דיק ביכל אין דער היינטיגער יודישער שפראך געשריבן דורך ד. ראזען און ארויסגעגעבן דורך מקור חיים פאבלישינג אין צוזאמענארבעט מיט הוצאת שי אום ניסן תשע"א.

דער העלד פון דער ערציילונג איז ראבערט, אן אמעריקאנער יוד, וועלכער ווייסט גארנישט פון יודישקייט, וועלכער ווערט געשיקט דורך די סי. איי. עי. קיין איראן צו שפיאנירן פאר די פאראייניגטע שטאטן ביי דער צפון קארעאישער אמבאסאדע און נאך אזוינע ערטער.

אויך באקענט מען זיך מיט א פרומער יודישער פאמיליע אין שיראז, איראן און זייערע טאג-טעגליכע איבערלעבענישן.

דאס ביכל אנטהאלט זעקס הונדערט-און-אכט זייטן און ווערט פארשפרייט דורך קינדער שפיל.