ⓘ נופי נחמיה. נופי-נחמיה איז אַ זידלונג וואס איז רעליגיִעזער קהילה-יישוב אין שומרון, 2 קילאָמעטער צום מזרח פון דער שטאָט אריאל. אַדמיניסטראַטיוו איז ער אין באַשטא ..

                                     

ⓘ נופי נחמיה

נופי-נחמיה איז אַ זידלונג וואס איז רעליגיִעזער קהילה-יישוב אין שומרון, 2 קילאָמעטער צום מזרח פון דער שטאָט אריאל. אַדמיניסטראַטיוו איז ער אין באַשטאַנד פונעם רעגיִאָנאַלן ראַט שומרון. נופי-נחמיה איז אָנגערופן געוואָרן אויפן נאָמען פון נחמיה בן-יהודה, בעל-הבית פון אַ קראַנען-פירמע, וועלכער האָט שטאַרק געהאָלפן אינעם גרינדן ייִדישע יישובים אין יהודה און שומרון. דער יישוב איז געגרינדעט געוואָרן צומערשט אין 2002. מע האָט אים עוואַקוּיִרט אינגיכן, אָבער אין 2003 איז ער ווידער געגרינדעט געוואָרן. לויט די אָנגאַבן פון 2012 האָבן אין נופי-נחמיה געוווינט אַרום 30 משפּחות.