ⓘ האלאווין. עס שטאמט ארגינעל פון א חגא ביי די שבטים אין די אירישע און סקאטישע געגנט מיטן נאמען Samhain וועלכע האט אפגעצייכנט די ענדע פון די זומער שניט און אנהויב ..

                                     

ⓘ האלאווין

עס שטאמט ארגינעל פון א חגא ביי די שבטים אין די אירישע און סקאטישע געגנט מיטן נאמען Samhain וועלכע האט אפגעצייכנט די ענדע פון די זומער שניט און אנהויב פונעם ווינטער. שפעהטער איז עס אריינגענומען געווארן אין די קריסטליכע חגאות.

                                     

1. מנהגים

אין די מאדערנע טעאטערס ווייזט מען אין די צייט שרעקעדיגע האראר פילמען.

  • טריק אדער טריט
  • אנצינדן ליכט און פייערן
  • עפל פיקן
  • לעכערן קירבעסן
  • זיך פארשטעלן-מען האט אמאל געגלויבט אז די שדים געוועלטיגן אין דעם טאג, ממילא האט מען זיך פארשטעלט כדי זיי זאלן נישט קענען שעדיגן דעם מענטש.