ⓘ אז. אָז איז אן אמריקאנישע טעלעוויזיע סעריע, געשאפן פון טאם פֿאנטאנע, וואס האט אויך די סצענאר געשריבן, און פראדוצירט דורך עיטש.בי.א. דער פראגראם איז אורשפרינגליך ..

תועבה

תועבה איז א תורהדיגע באגריף, אז דער אייבערשטער איז מתעב, ער האסט און עקלט זיך ביינאזאם פון געוויסע גאר הארבע עבירות. האמאסעקסואלע זינד ווערט אנגערופן תועבה. אבער דער טערמין ווערט גענוצט אסאך אויף כלליתדיגע געשלעכט זינד.

                                     

ⓘ אז

אָז איז אן אמריקאנישע טעלעוויזיע סעריע, געשאפן פון טאם פֿאנטאנע, וואס האט אויך די סצענאר געשריבן, און פראדוצירט דורך עיטש.בי.א. דער פראגראם איז אורשפרינגליך אויסגעשטראלט געווען פון ז תמוז התשנ"ז ביז כ"א אדר א התשס"ג, אין זעקס שטאפלען מיט 56 פאלגן אינסגעזאמט. "אז" האט געווינען עלף פרייזן און איז געווען פארגעשלאגט פאר נאך 29, דאפון צוויי הויפטאנשאלטצייט-עמיז. די סעריע האט באקומען הויכע איינשאלטקוואטעס: ארום תשס"א, צום ביישפיל, האט יעדע פאלגע דורכשניטליך זיבן מיליאן צושויער. א סך קריטיקער האבן געלויבט די רעאליסטישע סטיל פון די פראגראם.

די געשיכטע האנדלט פון די "אזוואלד הויך-זיכערהייט טורמע", אומגאנגשפראכליך באקנאט אלס "אז". געצייגט זינד די לעבן פון די איינגעשפארטע אסירים, וואס זינד געקענצייכנעט מיט שווערע געוואלט, מיטגלידערשאפט אין טורמע-באנדען, דראג האנדל, האמאסעקסואלע פארגעוואלדיגונג – און פארדארבונג דער אויפזעער. אין "אז" סדו א סך באנדען, און די הויפטע זינד די נאצי ארישע ברידערשאפט, די שווארצע מוסלמענער, די איטאליענישע מאפיא, די שווארצע "חברים" home boys און די לאטינער. די פארשידענע באנדען און אסירים קעמפן פאר מאכט, השפעה, כבוד און געלט. די הויפט-כאראקטערן זינד:

 • טאביאס ביטשער געשפילט פון לי טערדזשען, איין איינשטענדיגע אדוואקאט וואס האט געהארגעט א קליינע מיידעלע ווען ער האט געפאהרט שיכור. דער שוואכער ביטשער איז פארגעוואלדיגט פון ווערנאן שילינגער און ווערט זיין קנעכט. שפעטער געווינט ער די כבוד פון די אנדערע העפטלינגע.
 • מיגעל אלווארעז קירק אטשעוועדא, א לאטינער וואס איז א גוטער מענטש, אבער איז אויך אן אכזרדיקער פארברעכער.
 • אגוסטוס היל, א שווארצער פארקריפעלטער ארעסטאנט וואס דינט אויך אלס דערציילער.
 • ראייען אריילי דין וינטערס, א קליגער מאן, וואס אויספאפט און מאניפולירט אלע אנדערע פאר זיינע צילן.
 • סימאן אדעביסי אדעוואלע אקינויע-אגבאדזשע, פירער פון די "חברים". אכזר און פארדארבט פונקטליך ווי שילינגער, און קעניג פון דעם דראג האנדל.
 • ווערנאן שילינגער דזשאנאטאן קימבעל סימאנס, דער פירער פון דער ארישער ברודערשאפט, א ראסיסט און אכזר וואס פארגעוואלדיגט אנדערע אסירים רעגעלמעסיק.
 • קארים סאיד אימאן וואלקער, דער פירער פון די מוסלמענער און א קעמפער פאר די רעכטע דער אפריקאנע-אמעריקאנער. איין געאכטעטער מענטש וואס זוכט העלפן די אנדערע און פרעדיגן מוסר און גוטע מידות אין טורמע.
                                     
 • ענדיגט זיך ביי מיטנאכט. אין די תורה זען מיר אז די תורה אין בראשית זאגט ויהי ערב ויהי בקר וואס ווייזט אז די טאג פאנגט זיך אן פון באנאכט. אויך ביי די פרשה
 • איז פשט פון ווארט מר אויף חשוון אז עס איז נישטא אין דעם חודש קיין אידישע ימים טובים, אדער אז עס איז מר מלשון א טראפ אז אין דעם חודש הייבט זיך אן רעגן.
 • פא רפליכטעט מיט תורה און אירע תרי ג מצוות. איבער 165 מאל ווערט אין דער תורה דערמאנט אז גאט איז דער גאט פון אידן - אין צוגאב צו פילע מאל וואס ער ווערט דערמאנט אלס
 • די גאנצע וועלט איבער דריי טויזענט חבד הייזער היינט צוטאגס, וואס דאס הייסט אז עס רעדט זיך וועגן קארגע צען טויזנט פאמיליעס וואס האבן אוועקגעגעבן זייער גאנצע
 • דאס ווייזט אז אפילו די חרדים זענען א רוב אין אידיש, איז אבער די יידיש - וויקיפעדיע אויסגעשטעלט אז דער דעת פון א יחיד אויב איז ער אנטשלאסן אז דאס איז אמת
 • גאר פארשפרייט געווארן די געדאנק בעיקר דורך די קריסטן און די מוסולמענער אז עס איז נישט דא מער ווי איין גאט מאנאטעיזם וואס הערשט איבער אלעם וואס האט
 • אז השם האט זעקס טעג באשאפן די וועלט און גערוהט אין דעם זיבעטן טאג, און ווערט גענוצט אלס נאמען פונעם זיבעטן טא ג פון דער ווא ך. ס איז מערקווירדיג אז דאס
 • טיפע פלענער און וואונדער אין די נאטור אז עס אומעגליך צו זאגן אז דאס בלויז אן עקסידענט פון עוועלוציע. זיי זאגן אז וועגן דעם איז וויסנשאפט אזא שטארקע גלויבן
 • יום טוב פון מגילת תענית ווייל מ האט פעסטגעשטעלט די הלכה אזוי ווי די פרושים אז שבועות זאל זיין דעם פופציגטן טאג פון פסח און נישט דעם פאלגנדן זונטיק ד תתק ן
 • אפגעטיילט זיי זאלן האבן צוויי באזונדערע נעמען, נאר אזויפיל אז ווען מ קוקט אויף דער מאפע זאל מען זען אז די צוויי זענען מער - ווייניגער אפגעטיילט. צב ש צפון אמעריקע