ⓘ פארזארג. פֿאַרזארג איז א באגריף אין עקאנאמיק, די קוואנטיטעט פון א פראדוקט וואס מען קען באקומען פאר א געוויסן פרייז. לויטן געזעץ פון פארזארג און נאכפרעג, די פארה ..

                                     

ⓘ פארזארג

פֿאַרזארג איז א באגריף אין עקאנאמיק, די קוואנטיטעט פון א פראדוקט וואס מען קען באקומען פאר א געוויסן פרייז. לויטן "געזעץ פון פארזארג און נאכפרעג, די פארהעלטעניש צווישן דעם פארזארג און דעם נאכפרעג טוט באשטימען דעם פרייז פונעם פראדוקט.